مطالب و اخبار گوناگون

کدام بدیل؟ کدام راه؟ (ديدگاه)

چرا انواع جریان‌های راست قادر به پاسخ‌گویی به بحران‌های کنونی ایران نیستند؟ پرويز صداقت منبع “مقد اقتصاد سياسی” در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌کنم با توضیح ویژگی‌های بحران‌های کنونی اقتصادی – اجتماعی در ایران نشان دهم [ادامه]

-

تلاش برای تحمیل آلترناتیو سلطنت برای ایران فردا کاری بیهوده و پس‌روانه است

اطلاعيه مشترک سه ائتلاف سياسی در اپوزيسيون تلاش برای تحمیل آلترناتیو سلطنت برای ایران فردا کاری بیهوده و پس‌روانه است سیاست‌های خانمانسوز حکومت اسلامی، گرانی سرسام‌آور و بیکاری گسترده؛ گسترش روزافزون فقر و گرسنگی در [ادامه]