-

علیه اعدام، برای توقف آن: فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت، بيانيه کانون نويسندگان

فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتصاب برای توقف ماشین اعدام های حکومت بیانیه کانون نویسندگان ایران : اعدام بس! قتل و کشتار و سرکوب بس! * فراخوان شورای سازماندهی کارگران نفت: اعتصاب برای توقف ماشین [ادامه]

کارگری

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و حداقل دستمزد (بيانيه)

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیرامون حداقل دستمزد سال ١٤٠١ روز ١٩ اسفند شورایعالی کار میزان حداقل دستمزد سال ١٤٠١ را تعیین کرد و میزان آن ظاهرا ۵۷ درصد افزایش یافت است. .براساس [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران : تجمع اعتراضی همکاران ما در پتروشیمی آبادان

به نقل از منابع “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت”روز شنبه ۱۴ اسفند جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود مجدداً در محوطه شرکت دست به تجمع زدند. [ادامه]