اعلانات، گزارش

“من کی هستم وقتی آینده ای ندارم؟”

گوروان کریستاناجاجا “من کی هستم وقتی آینده ای ندارم؟” ترجمه شیدا نبوی (منبع : روزنامه لیبراسیون – فرانسه، ۳۱ می ۲۰۲۲، برگرفته از : سايت اخبار روز) در شهرک “بوبینی” پاریس، مهاجران و پناهجویان مجبورند [ادامه]