-

پرویز ثابتی کسی است که شکنجه را نظام‌یافته و به مهارت تبدیل کرد / گفتگو با اصغر ایزدی

در هفته‌های گذشته با انتشار عکسی از پرویز ثابتی، از مقام‌های رده بالای ساواک در دوران حکومت شاه که بعد از سال‌ها در انظار عمومی ظاهر شده بود، بحث‌ها درباره اهمیت این حضور، تداوم دادخواهی [ادامه]

اعلانات، گزارش

صدایشان باشیم: بیانیەی جمعی دربارە وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش

بیانیەی جمعی از کنشگران حوزەهای زنان و کودکان و فعالین سیاسی و مدنی دربارە وضعیت وخیم زندانیان زن بویژه سعدا خدیرزادە و نوزاد دخترش سولینا (آلا) صدایشان باشیم! همراە با رسانەایی شدن خبر هولناک اقدام [ادامه]

-

باقرابراهيم‌زاده : اعلام جرم علیه حکومت شاه وقاتلان وشکنجه‌گران ساواک

برگرفته از : سايت عصرنو در سالگرد جانباختگان رفقای عزیزم از سازمان چریک های فدایی خلق ایران در ۲۵ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۵ که جمع کثیری از رفقایمان توسط ساواک شاهنشاهی جان باختند ، و [ادامه]