منطقه و جهان

منع کار زنان در نهادهای غیردولتی از سوی طالبان و واکنش‌های گسترده جهانی

منع کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی توسط طالبان در افغانستان با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است و سازمان ملل اعلام کرد که این کار طالبان روند کمک‌رسانی به ۲۸ میلیون نفر را [ادامه]