مطالب و اخبار گوناگون

کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کرد

علی صمد کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک با مجوز اولیه لایحه تبادل زندانی با ایران موافقت کرد پرونده تروریسم جمهوری اسلامی در بلژیکافراد وابسته به ارگان ‌های امنیتی حکومت اسلامی ایران بارها در دوره های [ادامه]

-

فصلنامه‌ی مُروا شماره یازده زمستان 1400 انتشار یافت

يازدهمين شماره فصلنامه‌ی مُروا منتشر شد. موضوع این شماره: سندیکاها و اتحادیه های کارگری در ایران و جهانفصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: امید اقدمی(مراد رضایی) [ادامه]