منطقه و جهان

وزیر امور خارجۀ عمان با پیامی از پادشاه این کشور در تهران همزمان با مرحله حساس مذاکرات وين

به موازات ادامۀ مذاکرات وین پیرامون “احیای برجام”، وزیر امور خارجۀ عمان با پیامی از پادشاه این کشور وارد تهران شد و با همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللاهیان گفتگو کرد. به این مناسبت، امیرعبداللاهیان گفت [ادامه]