-

به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران

در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات [ادامه]

-

امتناع اندیشه‌ی فرهنگی: پاسخی به اندیشمندان ایرانشهرگرا

انگیزه‌‌ی اصلی این نوشتار مقاله‌‌ی‏ ارزشمند دکتر پیمان وهاب‏‌زاده است با عنوان «ایران «اتنیک» ندارد!»[1] که در وب‌‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شد. دوست فرزانه‌‏ام دکتر افشین متین – عسگری استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه [ادامه]

-

بيست و يکم آذر روز کشتار مردم آذربایجان توسط ارتش شاهنشاهی ایران بود نه روز نجات آذربایجان

در واقع با سرکوب فرقه دمکرات آذربایجان ضربه سنگین و سهمگینی به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هم‌چنین دمکراسی در سراسر ایران وارد شد، بار دیگر استبداد با تقویت و سازماندهی خود، [ادامه]

-

همراه با عمر ايلخانی‌زاده مسئول دوره‌ای مرکز همکاری احزاب کردستان ايران در کلاب هاوس، پنجشنبه ١٠ نوامبر

در کلاب‌هاوس!  کلاب : همبستگی برای آزادی و برابری در ایران موضوع : مقاومت و مبارزات مردم تا سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دموکراتيک فدرال مهمان برنامه : عمر ايلخانی‌زاده دبير اول کومه‌له زحمتکشان [ادامه]

No Picture
انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

پيشنويس طرحي براي قطعنامه‌ در مورد فدراليسم در ايران

کميسيون تدارک قطعنامه در مورد فدراليسم در ايران مقدمه:در ايران ما، دستيابي به جامعه‌اي دمکراتيک، آزاد و آباد، خواست محوري اکثريت عظيم ساکنان آن است. علاوه بر موازين عام در حوزه حقوق و آزاديهاي فردي [ادامه]