اعلانات، گزارش

راه های حقوقی جدید برای کشاندن محمد جعفر محلاتی به دادگاه های حقوقی

اعلامیه مطبوعاتی : راه های حقوقی جدید برای کشاندن محمد جعفر محلاتی، استاد کالج اوبرلین در امریکا، به دادگاه های حقوقی بدلیل نقش وی درقتل عام زندانیان سیاسی درتابستان سال ۱۳۶۷ ۲۳ تیر ۱۴۰۱  )۱۴ [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

بيانيه مطبوعاتی “عدالت برای قربانیان محلاتی”

کمیته “عدالت برای قربانیان محلاتی” با انتشار يک بيانيه مطبوعاتی، اعلام داشته است که برای پيگيری خواست خود مبنی بر اخراج محمدجعفر محلاتی، استاد دین و صلح و دوستی, متهم به انکار کشتار جمعی زندانیان [ادامه]