منطقه و جهان

انتخابات رياست جمهوری برزيل: پيشتازی شکننده لولا

نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل حکایت از آن دارد که برای شناختن رئیس‌جمهور بعدی این کشور باید تا ۴ هفته دیگر و برگزاری دور دوم صبر کرد.  لولا دا سیلوا که کشیده‌‌شدن انتخابات به دور دوم [ادامه]