-

ماکرون : احیای برجام هنوز ممکن است اما باید سریع‌ اقدام کرد

ماکرون در گفتگوی تلفنی با رئیسی؛ احیای توافق هسته‌ای هنوز ممکن است اما باید سریع‌ اقدام کرد يورونيوز : امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهوری فرانسه روز شنبه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود، [ادامه]

منطقه و جهان

فرانسه : انتخاب دوباره ماکرون، راست افراطی در اوج

عليرغم ترديد و نيز نگرانی های برخی محافل سياسی فرانسوی و اروپائی، سرانجام امانوئل ماکرون رئيس جمهوری فعلی فرانسه پيروز دور دوم رقابت ها در انتخابات رياست حمهوری فرانسه شد که ميان او و مارين [ادامه]