-

پایانی بر سه‌گانه / ریکاردو آنتونِس (ترجمهٔ مجتبی ناصری)

به مناسبت انتشار کتاب فراسوی لویاتان: نقد دولت، نوشته ایستوان مزاروش ریکاردو آنتونِس[۱] این یادداشت نسخه‌ی بسط یافته‌ی پیشگفتار ترجمه برزیلی کتاب ایستوان مزاروش با عنوان فراسوی لویاتان: نقد دولت (بویتمپو، ۲۰۲۱) است، ترجمه و اقتباسی از [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

مجتبی ناصری : ترجمه کتابی از استفانی کرونین در باره انقلاب ایران، …،

انقلاب ایران، جمهوری اسلامی و «دهه‌ی سرخ ۱۹۷۰» یک تاریخ جهانی – استفانی کرونین، ترجمه: مجتبی ناصری یک گزارش جدید از دهه‌ی جهانیِ ۱۹۷۰ این پرسش را در میان گذاشت: چطور ممکن شد این «دهه‌‌ی [ادامه]