کارگری

محاصره کارگران معدن سونگون، جدیدترین مطالب حمله با بولدیزر به راهپیمایی کارگران معدن سونگون

از ساعات اولیه بامداد یکشنبه ۱۴ آذرماه، نیروهای انتظامی و گارد ویژه با حضور گسترده در ورودی مجتمع مس سونگون مانع از تردد کارگران می‌شوند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران حضور این همه نیرو برای [ادامه]