-

اعدام مجیدرضا رهنورد تنها به فاصله ۲۳ روز پس از بازداشت؛ ادامه اعتراضات شبانه در چندین شهر

به گفته آقای کاظمی پس از حادثه درگیری، دوربین‌های مداربسته تمام مغازه‌های اطراف جمع می‌شود و مغازه‌دارها تا روزهای منتهی به حکم تحت فشار و بازداشت بوده‌اند. بر اساس برخی گزارش‌ها‌، علت درگیری مجیدرضا رهنورد، [ادامه]