اعلانات، گزارش

ری‌شهری – دملی چرکین بود. شکل تاولی از انسان. خود نظام بود.

مهدی اصلانی : در باره مرگ ری‌شهری، يکی از عاملان اصلی بزرگترین کشتار سیاسی تاریخ ایران کانال تلگرام جمهوری دملی چرکین بود. شکل تاولی از انسان. خود نظام بود آلوده‌دامن بود و وهن آدمی! شکل [ادامه]