مطالب و اخبار گوناگون

بترسیم از دخالت بشردوستانه! محمد رضا نيکفر

محمدرضا نیکفر (منبع : زمانه) − حمله‌ی روسیه به اوکراین بهانه‌ای است برای نقد «دخالت بشردوستانه» و دادن زنهار در این باب : ممکن است ما هم زمانی قربانی «دخالت بشردوستانه» شویم. خوشایند نیست که [ادامه]