-

مرگ شلیر رسولی : اعتراضات مریوان و سنندج و مطلبی از کانی کرم‌پور

_____________________________ از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان! تظاهرات اعتراضی در مريوان (ويدئو) این تظاهرات توسط زنان در مریوان در اعتراض به مرگ #شلیر_رسولی که به خاطر فرار از تجاوز خود را از طبقه دوم [ادامه]

اعلانات، گزارش

بيانيه انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان

بیانیە انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان در خصوص محکومیت پرونده سازی علیه آقای صلاح آزادی فعال صنفی مریوان جنبش سراسری معلمان ایران در قالب تشکل‌ها و فعالان صنفی در سال ١٤٠٠ شاهد فعالیت‌هایی گسترده [ادامه]