مطالب و اخبار گوناگون

قتل عام خاش: داستان طلاهای آغشته به خون

عبدالستار دوشوکی شنبه ١٤ آبان ١٤٠١ مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن هفته گذشته، چند روز قبل از جمعه خونین خاش, جمع کثیری از مردم خاش و اطراف آن بعنوان اعتراض به بزرگترین معدن طلای کشور رفتند و [ادامه]

ملیت ها

پژواک صدای زنان بلوچستان در محکومیت قتل مهسا باشیم

عبدالستار دوشوکی مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن سازمان “بلوچستان ء جنینانی برمش” (صدای زنان بلوچستان) در بیانیه ای در دفاع از حقوق برابر زنان با مردان و “نــه” به حجاب اجباری, قتل مهسا (ژینا) امینی [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

کابینه جدید بریتانیا و عرق شرم بر جبین جمهوری اسلامی

ادعاهای دروغین و منافقانه جمهوری اسلامی در مورد “عدالت علی” و برابری و مساوات و وحدت و غیره گوش جهانیان را کر کرده است. جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به “نژادپرستی” و اعمال تبعیض علیه [ادامه]