انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

فرآورده‌های منازعه در رژیم‌های زورمدار و دوگانگی‌هایش با مفاهیم طبیعی و حقوقی دولت

مبنای این نظرها این‌است که، در آغاز، انسانها آزاد می زیسته‌اند. امری که بلحاظ تاریخی صحیح است. بنا بر این، دولت را اراده آزاد انسانها ایجاد کرده‌است. اما این نتیجه‌گیری، بدون تردید، صحیح نیست ديدگاه [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

ناسیونالیسمِ بدون ملت : اصلاحات رضاشاه، قیام مصدق

ناسیونالیسمِ بدون ملت : اصلاحات رضاشاه، قیام مصدق، 1300-1332 نوشته کامران متین / ترجمه‌ی هیمن رحیمی نسخه پی دی اف برگرفته از سايت : نقد اقتصاد سياسی مقدمه‌ی مترجم: متن پیش رو ترجمه‌ی فصل چهارم کتاب بازآفرینی [ادامه]