مطالب و اخبار گوناگون

فجایع پناهجویی و مهاجرت در سایه بحرانهای سیاسی و اقتصادی

بهروز سورن فجایع پناهجویی و مهاجرت در سایه بحرانهای سیاسی و اقتصادی کانون های مدافع پناهندگان و مهاجران زنگ خطر را بصدا درآورده اند. فاجعه ای همانند سایر کمپ های پناهندگی در یونان و اسپانیا [ادامه]

اعلانات، گزارش

“من کی هستم وقتی آینده ای ندارم؟”

گوروان کریستاناجاجا “من کی هستم وقتی آینده ای ندارم؟” ترجمه شیدا نبوی (منبع : روزنامه لیبراسیون – فرانسه، ۳۱ می ۲۰۲۲، برگرفته از : سايت اخبار روز) در شهرک “بوبینی” پاریس، مهاجران و پناهجویان مجبورند [ادامه]