-

فراخوان تحقیق درباره نقش رئیسی در اعدام‌های سال ۶۷ توسط صدها چهره نوبل و حقوق بشری

۴۶۰ تن از قضات و بازرسان سابق سازمان ملل  در نامه ای سرگشاده، از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا تحقیقات بین‌المللی را درباره کشتار بیش از ۳۰۰۰ زندانی سیاسی در ایران در [ادامه]