-

معنای امر زنانه / کاترین مالابو / ترجمه‌ی نگین صنیعی

برگرفته از : نقد اقتصاد سياسی نسخه پی دی اف : https://efiran.org/wp-content/uploads/2022/07/Cath_Malabou_Meaning_Feminine.pdf ديدگاه : کاترین مالابو : معنای امر زنانه ترجمه‌ی نگین صنیعی کاترین مالابو زبان‌شناس و فیلسوف فرانسوی،  استاد فلسفه، دانشگاه کینگستون اگر برداشت ما [ادامه]