مطالب و اخبار گوناگون

محکوميت هیراد پیربداقی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

هیراد پیربداقی، فعال کارگری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج [ادامه]