انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

انتقادی و بالینی – آزمون‌گریِ حاشیه‌ها و کارکردِ بالینی / اَن سووَنیَرگ

انتقادی و بالینی اَن سووَنیَرگ / ترجمهٔ وحید ایرانی لينک پی دی اف مطلب آزمون‌گریِ حاشیه‌ها و کارکردِ بالینی آزمون‌گری[i] به ما رخصت می‌دهد تا به کارکرد بالینی هنر ورود کنیم. نقد از دو منظر بالینی [ادامه]