مطالب و اخبار گوناگون

درس هایی از “تغییر رژیم” در پاکستان برای کشورمان ایران

عمران خان نوزدهمین نخست وزیر تاریخ پاکستان روز یکشنبه ۲١ فروردین با رای عدم اعتماد مجلس ملی پاکستان از کار برکنار شد. و بقول خودش “تغییر رژیم” صورت گرفت. در تاریخ پاکستان هیچکدام از نخست [ادامه]

منطقه و جهان

رئیس جمهور پاکستان پارلمان اين کشور را منحل کرد

بی بی سی : دفتر رئیس جمهوری پاکستان در توییتی گفته است که “عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد نخست‌وزیر پاکستان را برای انحلال مجلس شورای ملی تایید کرده است. این روند بنا بند اول مواد ۵۸ [ادامه]