مطالب و اخبار گوناگون

جامعه پزشکی جهان و تجاوز روسیه به اوکراین! کامران امین آوە

حمله گستردە ارتش روسیه به اوکراین، اشغال بخش وسیعی از اراضی این کشور، کشتار شهروندان، ویرانی مناطق مسکونی و زیر ساخت‌های اقتصادی و منابع طبیعی این کشور، اعتراض نه تنها اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل [ادامه]