-

کارگران فولاد اهواز در خیابان، اعتصاب مونتاژ کاران پتروشیمی کیان و ادامه اعتصاب کارگران سیمان سپاهان

کارگران گروه ملی فولاد در خیابان های اهواز؛ تجمع مقابل استانداری کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز یکشنبه، ۲۴ بهمن در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان راهپیمایی و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان [ادامه]