-

چهارشنبه خونين در کردستان و کرمانشاه، حمايت و همراهی وسيع در بسياری نقاط و وعده شنبه اعتراضی سراسری

منابع خبری و گروه‌های فعال حقوق بشر از کشته شدن دست کم چهار نفر از معترضان در جریان اعتراضات چهارشنبه شب (۲۰ مهر) در شهرهای کردنشین غرب ایران خبر داده‌اند. به گزارش «سازمان حقوق بشر [ادامه]