-

کودکان و سرکوب حکومتی: چگونه با ترومای روانی در کودکان و نوجوانان مواجه شویم

کودکان این روزها در ایران با موجی از خبرها و اتفاق‌های آسیب‌زا روبرو هستند. یک روانپزشک برای مواجهه پدرمادرها با این واقعیت، توصیه‌هایی را در این مقاله به اشتراک گذاشته است. يک روانپزشک شاغل در [ادامه]

مطالب و اخبار گوناگون

کودک همسری : يکی از ابزارهای نظام مردسالار حاکم در ايران

یک فعال حقوق کودک بر این باور است که نظام مردسالار حاکم در ایران یکی از دلایل مخالفت جمهوری اسلامی با لغو کودک همسری است و اختلاف آمار میان ازدواج پسران و دختران زیرسن قانونی [ادامه]