-

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری مرداد ماه ۱۴۰۱ طی بیش از چهار دهه حاکمیت ننگین  رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران، کارگران و زحمتکشان هیچ  روز خوشی [ادامه]

ملیت ها

زخمی شدن حداقل ۱۷ کولبر طی يک هفته با شلیک مستقیم نیروهای مرزی

دست‌کم ۱۰ کولبر، شامگاه یک‌شنبه ۲۸ فروردین با شلیک مستقیم نیروهای هنگ ‌مرزی در مرز نوسود کرمانشاه زخمی شدند. با این حساب، شمار کولبرانی که طی یک هفته گذشته در مرز نوسود با شلیک مستقیم [ادامه]