-

گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران گزارش اخبار مبارزات و رویدادهای کارگری تیرماه ١٤٠١ : علیرغم سرکوب گسترده رژیم، حرکات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران در این دوره نیز متوقف نشده و کارگران و [ادامه]

-

گزارش مبارزات و رویدادهای کارگری بهمن ماه ۱۴۰۰ – کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

چهل و سه سال از سرنگونی رژیم پهلوی در انقلاب بهمن 1357 می گذرد. انقلابی که وسیعترین توده های مردم و در راس آنها کارگران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا در آن شرکت نموده [ادامه]

اعلانات، گزارش

کارگران بازنشسته : یکشنبه های اعتراضی، اخبار و گزارش دريافتی

اخباروگزارش های کارگری ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ –  یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته: 1- کارگران بازنشسته ومستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اردبیل، اراک،اهواز، بجنورد،تبریز،خرم آباد،رشت،شوش،شوشتر،شیراز،قزوین،کرمانشاه ومشهد با برپایی تجمع  مقابل اداره تامین اجتماعی  وتهران مقابل مجلس به [ادامه]